เเจ้งสิทธิ์รับโปรโมชั่นหวย

ขั้นตอนการเเจ้งรับโปรโมชั่น

  1. กรอก Username/ID ของลูกค้าให้ถูกต้อง (ตัวอย่าง : rmf0001)
  2. กรอก เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าให้ถูกต้อง
  3. กรอก ID : LINE ของลูกค้า ที่เคยใช้สมัครสมาชิก
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง
  5.  กดปุ่ม “เเจ้งรับโปรโมชั่น” เพื่อยืนยันข้อมูล

หมายเหตุ : เมื่อลูกค้าได้ทำการกดเเจ้งรับโปรโมชั่นเเล้วนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกครั้งผ่านทาง LINE ที่ได้กรอกเอาไว้ เพื่อให้ลูกค้าระบุรับโปรโมชั่น